Nowy budżet miasta Dębicy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uchylono uchwałę budżetową z dnia 10 grudnia. Nowy budżet został podjęty jednogłośnie. Przypomnijmy. Kontrowersje podczas podejmowania budżetu na 2019 w dniu 10 grudnia wzbudziło głosowanie Józefa Sieradzkiego, który był za i przeciw tej uchwale.

 

Po głosowaniu powiedział, ze się pomylił. Radni wraz z burmistrzem postanowili jeszcze raz głosować nad przyjęciem budżetu na 2019 rok. Ponieważ pojawiły się glosy z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że uchwała może zostać unieważniona, radni postanowili zrobić to sami i uchwalić nowy budżet. Mieszkańcy Dębicą cieszą się, że projekcie budżetu znalazł się remont tych ulic na który czekali jak Kawęczyńska, czy Zielona. Wiele inwestycji w mieście będzie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Comments are closed.