Nowy sprzęt dla dębickich strażaków

W ręce dębickich strażaków przekazany został kontener specjalny z proszkiem gaśniczym. Zakup ten był możliwy dzięki wsparciu finansowemu budżetu województwa podkarpackiego, Programu Modernizacyjnego Służb Mundurowych oraz Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się apel z okazji przekazania zakupionego sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP w Dębicy. W ręce dębickich strażaków przekazany został kontener specjalny z proszkiem gaśniczym. Kosztował nieco ponad 608 tys. zł. Część pieniędzy na ten cel pochodziła z funduszy Województwa Podkarpackiego
Podczas uroczystego apelu, Władysław Ortyl – marszałek Województwa Podkarpackiego został odznaczony Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Gaszenie pewnych grup pożarów wymaga zastosowania proszków gaśniczych z uwagi na ich wysoką skuteczność. Do sześciu komend Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego trafiły specjalistyczne zestawy oświetleniowe. Dzięki środkom przekazanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego kupiono 10 identycznych zestawów oświetleniowych.

Na zakończenie uroczystości w świetlicy komendy odbyła się konferencja dotycząca Programu Modernizacji Służb Mundurowych
i zasad finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem władz województwa oraz podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego st. brygadiera Andrzeja Babca.

Comments are closed.