Oddano łącznik Węzła Zachodniego A4 – Straszęcin Dębica

Z udziałem władz województwa podkarpackiego i parlamentarzystów oddano łącznik Węzła Zachodniego A4 – Straszęcin Dębica. To wielomilionowe zadanie obejmuje m.in. powstanie nowej drogi oraz dwóch rond.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 22 mln złotych, z czego 20 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne – podkreślał podczas uroczystości Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego. W ramach tej inwestycji i rozbudowano istniejące już drogi powiatowe, wybudowano nowy odcinek drogi o długości ok. 2 kilometrów wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, zbudowano również dwa ronda. Starosta Piotr Chęciek podczas uroczystego przecięcia wstęgi podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby ten łącznik mógł powstać.

Blisko 15 mln zł środków zewnętrznych to dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, kwota 1,5 mln zł – pomoc z budżetu Sejmiku Wojewódzkiego, a ponad 4 mln zł – dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy.

Comments are closed.