Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Młodzi rajcy oraz włodarze Gminy Dębica podsumowali kończącą się dwuletnią kadencję Młodzieżowej Rady Gminy. Zdaniem radnych wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a projekt będzie nadal kontynuowany.

 

Przypomnijmy, że decyzją radnych w czerwcu 2016 roku powołana została Młodzieżowa Rada Gminy Dębica. Każda ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy wytypowała w drodze konkursu lub głosowania swoich przedstawicieli, którzy na posiedzeniach Rady reprezentowali interesy młodych mieszkańców naszej gminy. W Młodzieżowej Radzie Gminy Dębica pracowało
21 uczniów.
W październiku bieżącego roku zakończyła się dwuletnia kadencja rady i zdaniem władz samorządowych wszystkie wyznaczone cele jej działalności zostały zrealizowane. Na posiedzeniach radni Młodzieżowej Rady Gminy poruszali między innymi tematy dotyczące ochrony środowiska, promocji sportu wśród młodych ludzi, a także wspólnie zastanawiali się w jaki sposób poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Młodzi radni zaangażowali się również w pomoc chorym i niepełnosprawnym. Rajcy zgodnie podkreślali, że wszystkie umiejętności, które nabyli w przeciągu tych dwóch lat pracy w radzie z pewnością będą procentowały w ich dorosłym życiu. Dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica pokazała, że w naszym regionie nie brakuje młodych, ambitnych i zdolnych ludzi, którzy wykazują zainteresowanie naszą małą ojczyzną oraz problemami wszystkich mieszkańców gminy. Zgodnie z zapowiedziami już w przyszłym roku powołana zostanie nowa rada, która swoimi pomysłami i pracą będzie wspierała wybraną 21 października dorosłą Radę Gminy Dębica.

Comments are closed.