Otwarcie Domu Seniora w Kochanówce

W Kochanówce koło Pustkowa uroczyście otwarto Dom Seniora. Miejsce znajdą tam osoby starsze, które będą mogły poprawić tam swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną.

 

Na wstępie Wójt Stanisław Rokosz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele seniorów Gminy Dębica przecięli symbolicznie wstęgę dokonując tym samym otwarcia Domu Seniora, który następnie został poświęcony przez Ks. Prałata Romana Woźnego.W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy będą mogli poprawić swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną.

Otrzymają tam: pomoc w czynnościach dnia codziennego, minimum jeden posiłek dziennie, usługi wspomagające, zajęcia ruchowe, sportowo-rekreacyjne i aktywizujące, a także kulturalno-oświatowe i edukacyjne. W zależności od potrzeb zapewniony zostanie dowóz uczestników i gorący posiłek, a w ramach warsztatów kulinarnych uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” będą także mogli przygotowywać posiłki samodzielnie. Podczas otwarcia Domu Seniora nie mogło się obyć bez występów muzycznych. Wystąpiło młodsze jak i starsze pokolenie artystów.

Comments are closed.