Otwarto budynek przedszkola w Pustkowie – Osiedlu

Uroczyście otwarto budynek przedszkola w Pustkowie – Osiedlu po kompleksowym remoncie, trwającym niespełna dwa lata. Zanim przecięto wstęgę, zaproszeni goście wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez dzieci.

 

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, jego zastępcy, pracownicy urzędu, radni, emerytowani dyrektorzy szkoły i przedszkola. Ponadto przybyli nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele wykonawcy remontu. Po części oficjalnej i okolicznościowych przemówieniach nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla przedstawicieli organu prowadzącego, wykonawców remontu, dyrekcji i nauczycieli. Remont kosztował 4 miliony złotych. Część funduszy gmina pozyskała z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Miłym akcentem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez nauczycieli
i dzieci z przedszkola.

Nie zabrakło pięknie recytowanych wierszyków, wesołych piosenek oraz tanecznych pokazów mażoretek. Kolejnym punktem uroczystości było przejście do budynku przedszkola, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: władze gminy, dyrekcja szkoły i dzieci oraz obrzęd poświęcenia budynku przez księdza proboszcza Romana Woźnego. Potem wszyscy goście mogli zobaczyć wyremontowany budynek. Budynek zyskał nową elewację, schody zewnętrzne i wewnętrzne. Poprzez wyburzenie ścian
i zaprojektowanie nowego podziału pomieszczeń, wydzielono klatki schodowe, zmieniono sposób użytkowania części pomieszczeń gospodarczo – pomocniczych na sale dydaktyczne. Sale są piękne, kolorowe, tak, aby dzieci chętnie tutaj przychodziły i miło, a także bezpiecznie spędzały czas.

Comments are closed.