Pozostałe informacje

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza na kolejny Koncert Noworoczny

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy zaprasza wszystkich mieszkańców naszego powiatu na tradycyjny Koncert Noworoczny, który ponownie odbędzie się 12 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Domu Kultury i Kina Kosmos. Imprezę poprowadzi Renata Żabicka.   Koncerty Noworoczne wpisały się już w kalendarz znaczących imprez kulturalnych w Dębicy i cieszą […]

Miasto Dębica z budżetem

Radni miasta Dębica jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok. 200 milionów złotych ma być przeznaczone między innymi na remont dróg i oraz przebudowę Domów Kultury.   Burmistrz Mariusz Szewczyk podziękował wszystkim radnym za jednogłośnie podjęcie uchwały budżetowej. Oprócz remontów dębickich Domów Kultury, pieniądze mają być przeznaczone na zakup niskoemisyjnych autobusów, […]

Konferencja z udziałem sław polskiej medycyny

Realizacja programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykorzystania chorób układu krążenia oraz zalety wykorzystania wód leczniczych w Latoszynie były głównymi tematami konferencji, którą zorganizowała Gmina Dębica oraz Starostwo Powiatowe.   Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym z udziałem wybitnych osobistości ze świata medycyny. Głos zabrali prof. dr hab. n. med. […]

Orszak Trzech Króli ruszył ulicami miasta

Szóstego stycznia 2018 r., w Święto Objawienia Pańskiego, po raz piąty ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli, któremu w tym roku przyświecało hasło: „Bóg jest dla wszystkich”. Orszak podążył ulicami: Chopina, Ks. Nosala, Sobieskiego do Rynku, gdzie Trzej Królowie ze swymi orszakami złożyli pokłon Świętej Rodzinie.   Uroczystości rozpoczęły […]

Budżet Województwa na 2018 rok

Radni Województwa Podkarpackiego przyjęli budżet regionu na 2018 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało dwudziestu jeden radnych, przeciw było czterech natomiast pięciu radnych wstrzymało się od głosu. Plan wydatków ustalono na półtora miliarda złotych.   Debata nad szczegółami budżetu odbyła się na listopadowej sesji sejmiku. Mimo tego głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata, […]

Budżet Rady Gminy przyjęty

Radni Gminy Dębica jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok. To najwyższy budżet w historii gminy przekraczający 100 milionów złotych.   Projekt budżetu Gminy Dębica na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica na lata 2018-2025, zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie […]

Pierwsza Sesja Rady Seniorów

W gminie Dębica odbyło się pierwsze posiedzenie sesji Rady Seniorów. Podczas obrad wybrano przewodniczącego i zastępcę. Nowej radzie przedstawiono także projekt budżetu na 2018 rok.   Pierwszą sesję, do wyborów przewodniczącego, prowadził Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura. Po złożeniu ślubowania, Radni zdecydowali, że przewodniczącym zostanie Kazimierz Lichoń, wiceprzewodniczącą Stanisława […]