Piękno poezji religijnej

Dzieci, młodzież i dorośli z Powiatu Dębickiego licznie wzięli udział w kolejnym, dwudniowym Konkursie Poezji Religijnej.
Na scenie artyści prezentowali między innymi dzieła papieża Jana Pawła II, księdza Jana Twardowskiego oraz Zbigniewa Herberta.
Nie zabrakło również utworów własnych napisanych przez uczestników konkursu.

 

W kolejnym, XXVII Konkursie Poezji Religijnej udział wzięło prawie 90 artystów z całego Powiatu Dębickiego. Uczestnicy rywalizowali
w czterech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w kategorii osób dorosłych. Wszystkim prezentowanym utworom zarówno tym śpiewanym, jak też recytowanym przysłuchiwało się profesjonalne jury
w składzie: Aneta Wiater, Maciej Małozięć, Robert Chodur i Monika Wenta. Jurorzy oceniając artystów zwracali uwagę na zrozumienie prezentowanego tekstu, jego interpretację, a także na umiejętności recytatorskie i wokalne uczestników konkursu. Na scenie Domu Kultury i Kina Kosmos najczęściej prezentowane były utwory Jana Pawła II, księdza Jana Twardowskiego i Romana Brandstaettera.

Chociaż prezentacje wybranych tekstów były niezwykle interesujące, to zdaniem jury wśród najmłodszych artystów słychać było jednak brak zrozumienia wypowiadanych przez nich słów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury. Jury spośród wszystkich uczestników wybrało pięcioro najlepszych, którzy zakwalifikowali się do finału XXVII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej w Sędziszowie Małopolskim.

Comments are closed.