Pierwsza Sesja Rady Seniorów

W gminie Dębica odbyło się pierwsze posiedzenie sesji Rady Seniorów. Podczas obrad wybrano przewodniczącego i zastępcę.
Nowej radzie przedstawiono także projekt budżetu na 2018 rok.

 

Pierwszą sesję, do wyborów przewodniczącego, prowadził Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura. Po złożeniu ślubowania, Radni zdecydowali, że przewodniczącym zostanie Kazimierz Lichoń, wiceprzewodniczącą Stanisława Rakoczy natomiast Sekretarzem Danuta Gil. Rada Seniorów Gminy Dębica powstała na mocy lipcowej uchwały Rady Gminy Dębica. Składa się z przedstawicieli osób starszych, organizacji, instytucji działających na rzecz seniorów oraz klubów seniora działających na terenie Gminy Dębica. Zostali oni powołani na czteroletnią kadencję.

Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica wierzy, ze Rada ta będzie działać konsekwentnie, bo radni rozumieją potrzeby społeczne i ich realia. Rada została utworzona w celu pobudzania aktywności obywatelskiej oraz poprawy jakości życia seniorów mieszkających na terenie Gminy Dębica. Rada powołana została również, aby inicjować działania na rzecz osób starszych oraz współpracować z władzami Gminy i instytucjami oraz aby propagować ważne informacje w zakresie kultury, edukacji, form wypoczynku i zdrowia wśród osób starszych. Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Comments are closed.