Piknik Militarny w Bliźnie

O kilku lat w miejscowości Blizna, co roku organizowany jest Piknik Historyczno-Militarny upamiętniający czasy II Wojny Światowej, kiedy to właśnie w tym miejscu produkowana była jedna z najgroźniejszych broni odwetowych – pociski rakietowe V1 i V2. Tegoroczną imprezę plenerową rozpoczął III Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Przed publicznością zaprezentowały się dzieci i młodzież ze szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów.

 

Kulminacyjnym punktem pikniku była inscenizacja historyczna pod hasłem „Blizna 1943-44”. Spokojne życie mieszkańców tej małej wsi w Gminie Ostrów zakłócone zostało już na początku II wojny światowej, kiedy to na ten teren wkroczyło wojsko niemieckie. Miejscowość szybko została wysiedlona i niemal kompletnie zniszczona. W sierpniu 1943 roku okupanci podjęli decyzje o budowie
w tym miejscu poligonu, na którym testowane były pociski rakietowe V1 i V2. W celu zamaskowania prawdziwego przeznaczenia terenów wsi Blizna, więźniowie obozu pracy w Pustkowie-Osiedlu wybudowali w tym miejscu chałupy i stodoły. Poligon szkoleniowo -doświadczalny dla tej niszczycielskiej broni odwetowej działał aż do lipca 1944 roku, kiedy to na ten teren wkroczyły siły Armii Krajowej, a następnie żołnierze wojsk radzieckich, którzy ostatecznie odbili miejscowość z rąk okupanta.

Niemcy zdążyli jednak zniszczyć część obiektów tego strategicznego poligonu. Do dzisiaj w dobrym stanie zachowały się tylko dwa stanowiska startowe V1 oraz betonowa płyta z której początkowo odpalano pociski V2. Inscenizacja przedstawiona przez grupy rekonstrukcyjne z całego Województwa Podkarpackiego była bardzo widowiskowa, żywą lekcją historii zarówno dla dorosłych, jak też dla młodego pokolenia Polaków i z pewnością mogła podobać się licznie zebranej publiczności. Na Pikniku Historyczno-Militarnym
w Bliźnie obecni byli także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nie tylko prezentowali sprzęt wojskowy, ale również odpowiadali na pytania publiczności na temat służby wojskowej i możliwości wstąpienia w szeregi brygad stacjonujących na terenie Podkarpacia. Uczestnicy plenerowej imprezy mieli też okazję przejechać się pojazdami militarnymi i spróbować swoich sił na strzelnicy. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych – dmuchanych zjeżdżalni i słodkich smakołyków.

Comments are closed.