Podsumowanie działania monitoringu miejskiego

Jak działa miejski monitoring? Czy dzięki zainstalowaniu nowoczesnych kamer w mieście jest bezpieczniej? Jak zmieniła się liczba wykroczeń odkąd Dębica jest monitorowana? – sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej.

 

Kamery monitoringu miejskiego pracują w Dębicy już ponad rok. W mieście zainstalowanych jest dwadzieścia urządzeń rejestrujących obraz, zarówno stało-pozycyjnych, jak też szybkoobrotowych, które cały czas przekazują obraz do centrum technicznego znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej w Ratuszu. To co zapisują kamery na żywo jest też obserwowane przez dyżurnego strażnika, który
w razie potrzeby może szybko zainterweniować i wysłać patrol w miejsce zdarzenia. Strażnicy Miejscy dzięki monitoringowi wychwycili również osiem przestępstw popełnionych na terenie naszego miasta, między innymi niszczenie mienia, dwa przypadki zażywania narkotyków i podejrzenie o handel środkami odurzającymi. Takie materiały wraz z raportami skierowane zostały do sądu.

Z nagrań monitoringu korzysta również policja w celu wyjaśnienia okoliczności prowadzonych postępowań dotyczących kolizji drogowych, szkód parkingowych, oszustw, a także kradzieży, bójek i rozbojów. W ubiegłym roku Strażnicy Miejscy byli proszeni prawie sześćdziesiąt razy o udostępnienie materiałów filmowych w związku z prowadzonymi czynnościami dochodzeniowymi lub sądowymi.
Zdaniem Sylwestra Bieszczada komendanta Straży Miejskiej w Dębicy już można zauważyć pozytywne efekty działania monitoringu.
W mieście nie tylko zmniejszyła się ilość wykroczeń w porównaniu z 2016 rokiem, ale też ewentualne interwencje są szybsze i bardziej efektywne. Zatem monitoring w Dębicy to z pewnością trafiony pomysł, który przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zainstalowane zostaną kolejne kamery, które jeszcze dokładniej i pełniej będą monitorowały Dębicę.

Comments are closed.