Czas rozliczeń samorządowców z przedwyborczych obietnic

Co udało się zrealizować samorządowcom z naszego regionu przez cztery lata kadencji? Jak układała się ich współpraca z radnymi wojewódzkimi, a także posłami reprezentującymi nas w parlamencie?- między innymi na te pytania szukali odpowiedzi reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

 

Powoli dobiega końca czteroletnia kadencja samorządowców z naszego regionu. Przed nami czas podsumowań i rozliczeń
z przedwyborczych obietnic. W ostatnim okresie w naszym regionie zrealizowanych lub rozpoczętych zostało wiele znaczących inwestycji, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Trwa budowa łączników Węzła zachodniego i wschodniego Autostrady A4. W tym roku rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców modernizacja Domu Kultury MORS, a także zabytkowego Domu Kultury Śnieżka. Dobiega końca modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoka. Przeprowadzanych jest również wiele inwestycji drogowych, które mają usprawnić ruch w mieście i powiecie dębickim. Rozwijają się Strefy Ekonomiczne.

Modernizowane są miejskie, gminne i powiatowe obiekty. To tylko niektóre inwestycje realizowane w ostatnich latach w naszym regionie. Zarówno miasto, gmina, jak też powiat rozwijają się z jednej strony dzięki pomysłom i zaangażowaniu samorządowców, ale przede wszystkim dzięki konstruktywnej współpracy władz lokalnych z radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ponieważ to właśnie w Sejmiku rozdzielane są środki finansowe, które następnie trafiają do poszczególnych samorządów na terenie naszego województwa. Jak twierdzą niektórzy politycy i lokalni samorządowcy powinniśmy także powrócić do rozmowy na temat poszerzenia granic naszego miasta, jeżeli chcemy w przyszłości zapewnić możliwość dalszego rozwoju gospodarczego Dębicy.

Koncepcje na temat realizacji tego pomysłu są różne i z pewnością przed kolejnymi wyborami samorządowcy ponownie powrócą do dyskusji na ten temat. Ostatnie cztery lata pracy władz miasta, gminy i powiatu pokazały jak istotna jest właściwa i konstruktywna współpraca pomiędzy włodarzami, radnymi sejmiku województwa podkarpackiego i parlamentarzystami. Już za kilka miesięcy wyborcy z naszego regionu wystawią najbardziej obiektywną ocenę samorządowcom i zadecydują, czy ten kierunek zmian i rozwoju gospodarczego Dębicy, naszej Gminy i Powiatu będzie kontynuowany w kolejnych latach. Do szczegółowego podsumowania pracy radnych i włodarzy będzie wracali w kolejnych wydaniach Magazynu Miejskiego na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Od wrześnie zapraszamy też Państwa na cykl Debat o Mieście i Regionie.

Comments are closed.