Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

W hali Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży Powiatu Dębickiego za rok szkolny 2016/2017. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych sportowców i ich trenerów.

 

Powiat Dębicki zajął drugie miejsce na Podkarpaciu za realizację programu Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz uzyskał czwartą lokatę w Licealiadzie. Mateusz Pasek – wicestarosta Powiatu Dębickiego przywitał wszystkich zaproszonych gości
i podziękował uczniom, nauczycielom wychowania fizycznego, organizatorom sportu oraz samorządowcom za ich zaangażowanie
w promocję zdrowego stylu życia.

W Wojewódzkiej Gimnazjadzie, Gimnazjum nr 3 w Dębicy zajęło I miejsce. Dyrektor placówki podkreśla, że jest to zasługa wytężonej pracy uczniów, pomocy rodziców i zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego. Podczas uroczystości nagrodzono nie tylko działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, ale także uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki sportowe i przez to promują Powiat Dębicki. Młodzież nie kryła satysfakcji z wyróżnień i nagród.

O dobrej kondycji sportu w powiecie dębickim pozytywnie wypowiadał się Jacek Bigus – dyrektor Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W trakcie spotkania zebrani obejrzeli efektowne popisy wychowanków zespołu tanecznego „Image – Dance”

Comments are closed.