Podsumowano konkursy o św. Jadwidze Śląskiej

W Domu Kultury i Kina Kosmos Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie miejskich obchodów uroczystości Patronki Dębicy św. Jadwigi Śląskiej w 10. rocznicę ustanowienia jej patronem naszego miasta.

 

W ramach obchodów przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny w trzech kategoriach: wiedzy o patronce miasta, znajomości historii Dębicy oraz postaci, które miały wpływ na odzyskanie Niepodległości. Zorganizowano również Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Techniczny zatytułowany: „Św. Jadwiga Śląska patronką Dębicy”, konkurs polegał na wykonaniu prac przestrzennych związanych z postacią świętej.

Przy ocenie pod uwagę brana była estetyka pracy, pomysłowość oraz zgodność z tematem. Podczas konkursu nagrodzono wszystkich laureatów konkursów o św. Jadwidze: przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Podziękowania i gratulacje wręczyli Mariusz Szewczyk burmistrz miasta oraz Ireneusz Kozak dyrektor MZO. Uroczystości uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów z SP nr 9 w Dębicy.

Comments are closed.