Podwyżka dla strażaków-ochotników

14 złotych – to nowa stawka dla strażaków-ochotników służących w Gminie Dębica, za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej,
a także w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 

Na terenie Gminy Dębica obecnie funkcjonuje aż 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w której służy ponad 500 przeszkolonych ochotników, zarówno mężczyzn, jak też kobiet. Wspomagają oni zawodowych strażaków podczas kolizji drogowych, powodzi, gaszenia pożarów i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zdaniem Stanisława Rokosza, wójta, a zarazem prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP dzięki działaniom ochotników wszyscy mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie. Od 1 stycznia bieżącego roku strażacy-ochotnicy z terenu naszej gminy otrzymali podwyżkę ekwiwalentu za działania ratownicze i uczestnictwo w szkoleniach pożarniczych. Obecnie stawka godzinowa wynosi 14 zł i jest to konsekwencją wzrostu najniższej pensji krajowej.

Jednak jak się dowiedzieliśmy i tak większość tych środków zostaje w jednostkach OSP, ponieważ ochotnicy nie służą dla pieniędzy,
ale jak podkreślają bezinteresownie niosą pomoc poszkodowanym mieszkańcom gminy Dębica. Oprócz podwyżek wynagrodzenia Gmina Dębica planuje dodatkowo w tym roku na działania jednostek OSP przeznaczyć prawie 400 tysięcy złotych, przede wszystkim na modernizację sprzętu potrzebnego w akcjach ratowniczych oraz na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków. Z tych środków zaplanowano także zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnica Wola oraz wykonanie remontów na terenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie.

Comments are closed.