Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury

Łączniki autostradowe i nowe zjazdy, poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej 985, a także połączenia kolejowe Dębica-Mielec
i Dębica-Jasło – to główne tematy poruszane na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Na zorganizowanym w Dębicy spotkaniu podsumowano także wszystkie już zrealizowane inwestycje drogowe na terenie całego województwa.

 

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyły się obrady Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Nasze miasto jako miejsce spotkania zaproponował przewodniczący Stefan Bieszczad, a Jego pomysł spotkał się z akceptacją całej komisji. Na wyjazdowym posiedzeniu między innymi podsumowano inwestycje drogowe, które udało się zrealizować w na przestrzeni ostatnich trzech lat, a także przedstawiono plany i zamierzenia realizacji kolejnych projektów do 2020 roku na terenie województwa podkarpackiego. W posiedzeniu udział wzięli również włodarze naszego regionu, którzy mieli okazję przedstawić Komisji Gospodarki
i Infrastruktury inwestycje drogowe, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w najbliższych latach w powiecie dębickim.

Samorządowcy między innymi zwrócili uwagę na problem bezpieczeństwa na drodze pomiędzy Dębicą i Mielcem, gdzie często dochodzi do groźnych wypadków. Radny Stefan Bieszczad podkreślał, że niezwykle ważne jest, aby na tej drodze powstały ronda, które z pewnością usprawniłyby ruch oraz przyczyniłby się do zmniejszenia liczby niebezpiecznych zdarzeń komunikacyjnych. Na posiedzeniu złożono także wniosek o poszerzenie jezdni na tym odcinku. Na komisji poruszony został również temat nowych zjazdów autostradowych, które planowane są w Pilźnie, Ropczycach i Kolbuszowej, a koszt ich budowy oszacowano na blisko 120 milionów złotych.

Podczas posiedzenia Komisji dyskutowano również na temat reaktywacji połączenia kolejowego pomiędzy Dębicą i Mielcem,
o które od wielu lat zabiegają mieszkańcy naszego regionu.
Jak się dowiedzieliśmy w tej sprawie już ogłoszone zostały przetargi i projekt ten z pewnością będzie realizowany. Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki i Infrastruktury zwrócili także uwagę na konieczność modernizacji drogi pomiędzy Jasłem i Pilznem. W przyszłym roku w naszym regionie zaplanowano realizacje bardzo wielu różnych inwestycji.
Zapytaliśmy Stefana Bieszczada Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury, które z tych zadań i projektów, finansowanych ze środków Województwa Podkarpackiego są najważniejsze i najbardziej kosztowne?

Na spotkaniu poruszono również temat dofinansowania budowy Szkoły Specjalnej w Dębicy. Wicestarosta Mateusz Pasek zaznaczył,
że samorząd powiatu nie da sobie rady bez wsparcia finansowego z realizacja tej tak bardzo istotnej dla mieszkańców inwestycji. Zdaniem wicemarszałka Bogdana Romaniuka ten temat już nie raz był poruszany na Sejmiku Województwa Podkarpackiego przez radnego Stefana Bieszczada, który zabiegał o środki na ten cel. Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Parlamentarzyści obecni na spotkaniu zadeklarowali dalsze działania w celu pozyskania środków na kolejne inwestycje w naszym regionie.

Comments are closed.