Studenci w Zespole Opieki Zdrowotnej

Około 30 studentów z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego od października bieżącego roku odbywać będzie praktyki zawodowe w dębickim Zespole Opieki Zdrowotnej. W ramach zawartej umowy podczas praktyk będą uczyć się między innymi obsługi i serwisowania rezonansu magnetycznego oraz znajdującego się w szpitalu nowoczesnego tomografu.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy nawiązał współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim. W ramach zawartego porozumienia do Powiatowego Szpitala na praktyki zawodowe z zakresu psychiatrii przyjdą studenci czwartego roku Wydziału Medycznego. W tym roku akademickim doświadczenie w naszej placówce zdobywać będzie również około 30 studentów fizyki medycznej Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przyszłym roku natomiast praktykantów ma być dwa razy więcej.

Zdaniem dyrektora Przemysława Wojtysa zawód fizyka medycznego nie jest w Polsce doceniany i tak popularny, jak w innych krajach europejskich, jednak dobrze wyszkoleni specjaliści w zakresie obsługi i serwisowania sprzętu medycznego są bardzo potrzebni i jest to profesja z przyszłością. Mamy zatem nadzieję, że przyszli lekarze i technicy medyczni na praktykach w dębickim Zespole Opieki Zdrowotnej nie tylko nauczą się obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego i pracy z pacjentami, ale po zakończeniu studiów powrócą do naszego dębickiego szpitala.

Comments are closed.