Prawie miliard złotych na inwestycje w regionie

Podczas sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu.
Budżet na 2018 ma wynosić półtora miliarda złotych, a pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury regionu.

 

Zarząd regionu przeznaczył na inwestycje 907 mln zł, co stanowi 57 proc. wszystkich wydatków, to o 174 mln zł więcej niż w tym roku. W budżecie tym, co istotne, zapewniony został też wkład własny do projektów wykorzystujących finansowanie unijne. Ten budżet to realizacja zamierzeń, które były wcześniej przez zarząd zapowiadane, stąd przede wszystkim duża liczba inwestycji, szczególnie
w infrastrukturę drogową, w tym obwodnice miast. Inwestycje na drogach wojewódzkich stanowią ponad 66 proc. wszystkich inwestycji zapisanych w budżecie.

Czy Urząd Marszałkowski będzie realizował w przyszłym roku inwestycje w Dębicy – o tym rozmawialiśmy ze Stefanem Bieszczadem – radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Inwestycje zapisane w przyszłorocznym budżecie podzielone zostały na dwa obszary: wieloletnie i jednoroczne. Te pierwsze ujęte zostały też w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa na lata 2018-2042, w przyszłym roku zostanie na nie przeznaczona kwota ponad 830 mln zł. Projekt budżetu zostanie poddany pod głosowanie na grudniowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Comments are closed.