Prezentacja sztucznego Układu Pokarmowego w firmie Olimp Labs

W Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Olimp Labs zaprezentowano sztuczny układ pokarmowy, dzięki któremu będzie można prowadzić doświadczenia i oceniać wpływ probiotyków i innych preparatów na funkcjonowanie mikrobioty jelitowej.

 

Jeden z 9 na świecie i jedyny na takim poziomie zaawansowania w Polsce Sztuczny Układ Pokarmowy znajduje się w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym firmy Olimp Laboratories i pozwala na prowadzenie przełomowych eksperymentów łączących zaburzenia funkcjonowania mikrobioty z przebiegiem różnych chorób między innymi neurodegeneracyjnych, takich jak. np. choroba Alzheimera, czy Parkinsona. Układ pokarmowy prezentowany przez firmę Olimp Labs to pięć specjalnych słoi, z kontrolowanym ph, odpowiadającym warunkom fizjologicznym, jakie panują w jelitach.

Cały sztuczny układ pokarmowy dzięki specjalnym pompom perystaltycznym naśladuje naturalne ruchy robaczkowe, a treść pokarmowa jest przenoszona z jednego słoja do drugiego. Żołądek żywiony jest odpowiednią płynną mieszanką. Sztuczny przewód pokarmowy skonstruowany jest tak, aby symulować różne etapy przyjmowania i trawienia pokarmu. Warunki odpowiadają tym, jakie panują w ludzkim układzie trawienia i wchłaniania pokarmów, dzięki temu rezultaty badań wiernie odzwierciedlają rzeczywistość. Jest to wyjątkowa technologia umożliwiająca udoskonalenie przedklinicznego testowania produktów poprzez symulację tego, co faktycznie dzieje się w przewodzie pokarmowym w warunkach fizjologicznych.

Firma Olim Labs od 30 lat zajmuje się wprowadzaniem suplementów diety na wszystkie rynki na całym świecie, a sztuczny przewód pokarmowy daje nowatorską możliwość testowania produkowanych preparatów, pozwala między innymi na niezwykle precyzyjne określenie jak pokarm, suplementy diety oraz leki wzajemnie wpływają na siebie oraz jak oddziałują na skład mikrobioty, czyli środowiska wszystkich bakterii znajdujących się w jelitach. Wyniki badań uzyskanych w toku tych zaawansowanych eksperymentów
w Olimp Laboratories, pozwolą na prowadzenie doświadczeń i poprawę jakości oraz skuteczności wprowadzanych na rynek preparatów.

Sztuczny Układ Pokarmowy prezentowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Olimp Laboratories umożliwia również dokładne zbadanie wpływu produkowanych przez Firmę preparatów na skład i funkcjonowanie mikrobioty jelitowej, między innymi na określenie, czy produkowane w Olimp Laboratories probiotyki docierają żywe do określonych fragmentów jelita i tam wspierają regenerację
i funkcjonowanie mikrobioty. Już wkrótce obszerny materiał filmowy na ten temat na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.