Profilaktyka antyalkoholowa

Dopiero na nadzwyczajnej sesji dębiccy radni przyjęli uchwałę dotyczącą profilaktyki antyalkoholowej. Na walkę z alkoholizmem i innymi uzależnieniami Miasto Dębica przeznaczy milion 20 tys. zł.

 

Pierwsze podejście do uchwały antyalkoholowej radni mieli na początku grudnia 2018 roku. Programu antyalkoholowego nie udało się wtedy przyjąć bo radni uznali, że niektóre organizacje dostały za dużo pieniędzy na profilaktykę działań. Uchwałę udało się przyjąć dopiero na sesji nadzwyczajnej. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W programie, który uchwalili radni miejscy znalazły się zadania dotyczące zmniejszenia dostępności alkoholu, kształtowanie właściwych postaw życiowych dzieci i młodzieży.

Uchwałę tą realizuje wydział spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy. Uchwalenie programu było punktem wyjścia do przekazania środków na profilaktykę antyalkoholową, czyli na prowadzenie świetlic środowiskowych, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych odbywać się będzie ze środkow pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Comments are closed.