Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego

Przedstawicielki blisko 30 kół uczestniczyły w IV Powiatowym Przeglądzie Kronik Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Dębickiego.

 

Podczas przeglądu panie prezentowały dorobek ostatniego roku swojej działalności. Wszystkie prezentowane kroniki były piękne
i kolorowe, zawierały opis najważniejszych wydarzeń, zdjęcia, lokalne tradycje, wydarzenia, ich aktywności, społeczne inicjatywy, wszystko co się dzieje w tych małych społecznościach lokalnych. Panie zgodnie podkreślały, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Koła to znakomity przykład przedsiębiorczości społecznej, która wywiera istotny wpływ na tradycję, kulturę i rozwój regionów naszego kraju. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy i radni ziemi dębickiej, dyrektorzy gminnych centrów kultury,
a także reprezentanci instytucji związanych z działalnością na rzecz rolnictwa. O radosną atmosferę przeglądu zadbał dębicki Zespół Ludowy „Morsy”.

Comments are closed.