„Razem chrońmy nasze powietrze”

Uczniowie z dębickich szkół licznie wzięli udział w happeningu rozpoczynającym realizację projektu „Razem chrońmy nasze powietrze”. W ramach tego programu w placówkach oświatowych trenerzy ze Stowarzyszenia EKOSKOP przeprowadzą zajęcia informacyjno
-edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza.

 

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie chcąc zwrócić uwagę mieszkańców województwa na rosnący problem zanieczyszczenia powietrza substancjami rakotwórczymi, takimi jak np. benzoalfapiren oraz pyłami PM10 i PM 2.5, co roku w różnych miastach organizuje kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży. Dębica obecnie znajduje się na niechlubnym drugim miejscu wśród miast Województwa Podkarpackiego, borykających się z największym smogiem w okresie grzewczym, dlatego właśnie w naszym mieście jest w tym roku realizowany projekt „Razem chrońmy nasze powietrze”.

Projekt „Razem chrońmy nasze powietrze” zainaugurował happening na dębickim rynku, w którym udział wzięli uczniowie z niemal wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Młodzież licznie zaangażowała się w realizację tego przedsięwzięcia. Uczniowie przynieśli ze sobą własnoręcznie wykonane transparenty oraz głośno skandowali proekologiczne hasła. W listopadzie w dębickich placówkach oświatowych będą prowadzone zajęcia warsztatowe poruszające tematykę ochrony środowiska i zanieczyszczenia powietrza.

Organizatorzy podczas happeningu przeprowadzili również konkurs dla najlepiej przebranej i najgłośniejszej grupy w korowodzie antysmogowym. W zmaganiach zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 9. Walka ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza to zdecydowanie bardzo istotny problem o którym powinniśmy, jak najwięcej mówić już od najmłodszych lat, a edukacja uczniów
w dębickich szkołach to zdecydowanie bardzo trafiony projekt proekologiczny realizowany w naszym mieście.

Comments are closed.