Regulacja potoku Zawadka

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych na regulację potoku Zawadka. Inwestycja podzielona zostanie na dwa etapy, a realizacja pierwszego z nich rozpocznie się już w 2019 roku. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi prawie 23 miliony złotych.

 

Na regulację potoku Zawadka mieszkańcy naszej gminy czekają już od kilku lat. Włodarze oraz parlamentarzyści z naszego regionu starali się o dofinansowanie tego projektu. Wójt Stanisław Rokosz oraz senator Zdzisław Pupa na temat realizacji tego zadania rozmawiali w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Zdaniem wójta tylko dzięki ścisłej współpracy z mieszkańcami
i Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udało się w końcu uzyskać stosowne pozwolenia na budowę oraz środki na rozpoczęcie tej inwestycji, która podzielona została na dwa etapy.

Najpierw wyregulowane i umocnione zostanie koryto potoku Zawadka. Druga część tej inwestycji będzie dotyczyła potoku Ostra. Na konieczność regulacji zarówno potoku Zawadka, jak też Ostra mieszkańcy zwracali uwagę od czasów powodzi, która kilka lat temu spowodowała ogromne starty w naszym regionie. Regulacja potoku Zawadka rozpocznie się w 2019 roku. Obecnie trwają również przygotowania do drugiego etapu tej inwestycji, który dotyczy potoku Ostra. Włodarze starają się o uzyskanie stosownych pozwoleń budowlanych i chcą najszybciej rozpocząć prace.

Comments are closed.