Są pieniądze na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej

W Powiatowym Urzędzie Pracy są jeszcze pieniądze na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej. Należy się spieszyć bo tych dotacji nie będzie można wykorzystać w roku przyszłym.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy realizowane są dwa projekty: jeden z nich to projekt Power dla osób młodych, które nie ukończyły 30 – ego roku życia, a drugi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób starszych. Dyrekcja dębickiego pośredniaka zachęca do korzystania z obu projektów jeszcze w tym roku, ponieważ pieniądze nie przejdą na rok następny, a znaczący spadek bezrobocia spowoduje, że przyznanie dotacji dla dębickiego pośredniaka będzie mniejsze. Zarówno młode osoby jak i nieco starsze chętnie zakładają swoje działalności z programów realizowanych przez dębicki Urząd Pracy.W ramach obydwu programów można uzyskać dofinansowanie na stworzenie jednego miejsca w wysokości 20 tysięcy złotych.

Comments are closed.