Sejmik Wojewódzki upamiętnił zasługi polskiego harcerstwa

Dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, pieniądze na budowę Centrum Lekkoatletycznego oraz upamiętnienie zasług polskiego harcerstwa – to główne tematy ostatnich obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

Przez aklamację radni przyjęli uchwałę o nadaniu odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” . Uhonorowano 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich. W sesji uczestniczyła liczna grupa harcerzy i zuchów z różnych zakątków Podkarpacia. W czasie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa, w setną rocznicę jego zjednoczenia. Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że wspomnienie niepodległościowych zasług polskiego harcerstwa w 100. rocznicę powołania Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, będzie służyło dalszemu podtrzymywaniu tradycji polskiego harcerstwa, ale i budowie silnej wspólnoty narodowej, która na patriotycznym i niepodległościowym fundamencie będzie kontynuować swoją pracę obywatelską, społeczną, kulturalną.

Za uhonorowanie pracy harcerzy podziękował hm. Mariusz Bezdzietny – Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Za udział w sesji dziękował harcerzom marszałek Władysław Ortyl. W swoim przemówieniu podkreślał szlachetne postawy harcerzy, tworzenie wzoru postępowania oraz włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości. Radni województwa jednogłośnie zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka o kwotę 6 mln złotych. Spółka zarządza podrzeszowskim lotniskiem.

Comments are closed.