Senior + w Gminie Dębica

Prawie 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała Gmina Dębica w ramach programu Senior + na realizację projektu „Aktywny Senior”. Dzięki tym środkom w naszym regionie powstanie miejsce spotkań dla najstarszych mieszkańców.

 

Gmina Dębica od lat działa na rzecz aktywizacji osób starszych. W ubiegłym roku decyzją gminnych rajców powołana została Rada Seniorów, która swoimi pomysłami i pracą wspiera Radę Gminy Dębica. Kolejnym krokiem było utworzenie Klubów Seniora w każdym
z sołectw i jak twierdzi wójt Stanisław Rokosz pomysł ten spotkał się z zainteresowaniem ze strony zarówno starszych, jak też młodszych mieszkańców naszej Gminy. W przeciągu dwóch miesięcy ponad tysiąc osób spotkało się w różnych miejscach, żeby wspólnie spędzić czas, zintegrować się, porozmawiać o problemach z jakimi seniorzy muszą borykać się na co dzień, a także, aby wypracować konstruktywne pomysły realizacji kolejnych projektów adresowych do osób starszych na terenie naszej Gminy. Oprócz spotkań z ciekawymi gośćmi, wspólnego świętowania i programów profilaktycznych samorząd gminny organizuje dla seniorów także liczne wyjazdy integracyjne.

Dzięki wsparciu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej władze Gminy planują w budynku dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce utworzyć stałe miejsce spotkań dla seniorów, gdzie realizowane będą programy aktywizowania Ich, wzajemnego wspierania się i integrowania z młodszymi mieszkańcami Gminy Dębica. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 342 tysięcy złotych, z czego zewnętrznych środków udało się pozyskać 266 tysięcy, a resztę dołoży Gmina. Taka inwestycja zdecydowania jest potrzebna w naszym regionie, ponieważ wpłynie pozytywnie na integrację międzypokoleniową i z jednej strony zaktywizuje seniorów, zmniejszy ich poczucie samotności, a z drugiej przyczyni się do wymiany doświadczeń między najstarszymi i młodszymi mieszkańcami Gminy Dębica.

Comments are closed.