Seniorzy i młodzież obradowali wspólnie w Gminie Dębica

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbyło się wspólne posiedzenie Rady Senioralnej jak i Młodzieżowej.
Obie rady przedstawiły swoje interpelacje i zapytania do władz Gminy Dębica.

 

Młodzi radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie przeciwdziałania cyberprzemocy w szkołach Gminy Dębica oraz sposobach jej zapobiegania. Uchwała, o której mowa została przyjęta jednogłośnie. Radni ustalili, że w każdej placówce oświatowej na terenie Gminy Dębica odbędzie się profilaktyczna prelekcja na temat zagrożeń i sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy. Młodzi radni bardzo się cieszą, że powstała Młodzieżowa Rada Gminy. Jednocześnie, młodzi radni podkreślali, że wspólne obrady z radnymi – seniorami wiele ich uczą. Ze wspólnych obrad zadowoleni byli także przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura oraz Kazimierz Lichoń – przewodniczący Rady Seniorów.

Podczas sesji Rady Seniorów Gminy Dębica Radni podjęli uchwałę, na mocy której Rada przystępuje do Porozumienia o Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie.Dwa lata temu Stowarzyszenie Manko rozpoczęło projekt Gmina Przyjazna Seniorom. W jego ramach ściśle współpracuje już z 66 gminami w całej Polsce. Dzięki temu seniorzy tych miast mogą korzystać ze zniżek w całej Polsce oraz poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii.

Comments are closed.