Sesja Rady Gminy Dębica

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Stanisława Rokosza. Radni interweniowali także o remonty dróg i chodników w ich miejscowościach.

 

W związku z wyborem na Wójta Gminy Dębica była konieczność ustalenia wynagrodzenia dla Stanisława Rokosza. Wójt będzie zarabiał 10 620 zł. Na sumę tą składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę. Podczas sesji Adam Pieniążek zrezygnował z pełnienia funkcji radnego Gminy Dębica. Będzie pracował w samorządzie powiatu jako wicestarosta. Radni i sołtysi podnosili sprawę remontów chodników i dróg w ich miejscowościach. Po sesji wywiązała się dyskusja dotycząca zimowego odśnieżania dróg, czy wszystkie drogi w Gminie Dębica są przejezdne i kto z urzędników odpowiada za zimowe utrzymanie dróg.

Comments are closed.