Sesja Rady Gminy Dębica

Podczas ostatniej sesji gminy Dębica radni zadecydowali, ze przekażą środki finansowe gminie Lubiewo na usuwanie skutków powodzi. Posiedzenie rady było okazją do dyskusji na temat zimowego utrzymania dróg i chodników.

 

Wśród uchwał, które radni mieli do podjęcia uznali, ze najwazniejsze jest przekazanie pomocy gminie Lubiewo w kujawsko – pomorskim, której mieszkańcy ucierpieli podczas sierpniowych nawałnic. Wiele osób pozostało bez dachów nad głową, niektórzy stracili dorobek całego życia. Na skutek nawałnic ucierpiała także infrastruktura drogowa.
W bloku uchwał znalazło się między innymi projekt w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębica.
Podczas sesji nie zabrakło informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Comments are closed.