Składy komisji i wynagrodzenie burmistrza Mariusza Szewczyka

Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ustalono wysokość wynagrodzenia dla burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka. Na sesji wybrano też przewodniczących i ustalono składy komisji pracujących w Radzie Miasta.

 

Posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęło się ślubowaniem radnej Moniki Garduły, która do rady weszła w miejsce Mariusza Szewczyka wybranego na burmistrza Dębicy. Po ślubowaniu radnej przystąpiono do ustalonego porządku obrad. Radni jednogłośnie przegłosowali, że burmistrz będzie otrzymywał wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości ustalone w czerwcu br. Ogółem burmistrz otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 620 złotych brutto. Podczas sesji Rady Miejskiej radni ustalili składy siedmiu stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Paweł Hayn. Utworzona została jedna nowa komisja: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczącą została Iwona Przydzielska. Przewodniczącym komisji Rozwoju i Budżetu został Mateusz Kutrzeba, Komisji Budżetu i Gospodarki Przestrzennej będzie przewodniczył Stanisław Ciszek, Komisji Rodziny – Katarzyna Rostowska – Machnik, Komisji Sportu – Andrzej Bal, Komisji Oświaty – Sławomir Gleń.

Comments are closed.