Spór Miasto-MKS w Dębicy

Już po raz kolejny sąd wydał nakaz zapłaty kwoty ponad 110 tysięcy złotych, jaką Miasto Dębica nadal zalega spółce MKS. Czy władze miasta tym razem wypełnią postanowienie sądu i w całości przekażą pieniądze Miejskiej Komunikacji Samochodowej? Czy Spółka otrzyma także zaległe środki za 2016 rok wraz z odsetkami i kiedy ten spór pomiędzy miastem, a MKS-em wreszcie zakończy się?- sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce samorząd jest zobligowany do utrzymywania nierentownych połączeń autobusowych i co roku do wypłacania spółce zajmującej się transportem publicznym należnej jej różnicy między przychodami, a kosztami za świadczenie usług. Audyt przeprowadzony w Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy wykazał, że spółce MKS za rok 2016 należy się prawie trzysta tysięcy złotych rekompensaty i tak zwanego „rozsądnego zysku”. Część tych środków została przelana na konto Miejskiej Komunikacji Samochodowej, jednak miasto nadal zalega z wypłatą prawie 170 tysięcy, a termin realizacji tej transakcji minął w kwietniu 2017 roku. Dlatego spółka po raz kolejny postanowiła dochodzić swoich praw w sądzie. Do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafiły dwa pozwy przeciwko miastu w sprawie wypłaty rekompensaty w kwocie 113 tysięcy złotych i „rozsądnego zysku” wynoszącego 54 tysiące. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał nakaz zapłaty i miasto powinno to zobowiązanie uregulować. Drugi pozew jest jeszcze rozpatrywany.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy burmistrza Mariusza Szewczyka i zapytaliśmy włodarza miasta, czy teraz Gmina Miasto Dębica zapłaci MKS-owi należne środki? Jeszcze nie zakończyła się sprawa rozliczeń za 2016 rok, a 30 kwietnia bieżącego roku minął już termin kolejnej rekompensaty, jaką miasto powinno zapłacić Miejskiej Komunikacji Samochodowej za świadczenie usług w roku 2017. Spółka złożyła stosowne rozliczenie w terminie, zgodnie z umową jaką zawarła z miastem, a samorząd miał miesiąc czasu na weryfikację kwot rekompensaty podanej przez zarząd. Mamy zatem nadzieję, że wreszcie ta sprawa zostanie definitywnie wyjaśniona
i rozwiązana, spółka zgodnie z nakazem sądu otrzyma należne jej środki, a mieszkańcy będą mogli nadal korzystać z usług Miejskiej Komunikacji Samochodowej, która jak się dowiedzieliśmy w bieżącym roku zamierza zakupić nowoczesne i komfortowe autobusy. Do tematu powrócimy na antenie programu Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.