Spór o działkę przy ulicy Ogrodowej

Działka przy ulicy Ogrodowej była przedmiotem sporów i dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego. Zarząd przeznaczył ją na sprzedaż, z czym jednak nie zgodziła się część rajców. Ostatecznie niewielką większością głosów uchwałę zdjęto z porządku obrad.

 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu toczyła się burzliwa dyskusja na temat ewentualnej sprzedaży działki znajdującej się niemal w centrum miasta, przy ulicy Ogrodowej w Dębicy. Starostwo Powiatowe przejęło ten teren od Skarbu Państwa i przez wiele lat ze znajdujących się w tym miejscu garaży korzystała policja. Obecnie działka w okolicy dębickiego rynku jest niezagospodarowana i zaniedbana. Zarząd Powiatu Dębickiego przedstawił radnym propozycję sprzedaży działki, która ze względu na swoje położenie, jest bardzo atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy. Uzyskane środki zostałyby przeznaczone na inny cel np. na dofinansowanie dębickiego szpitala. Pomysł ten jednak nie spotkał się z przychylnością ze strony niektórych radnych.

Ich zdaniem w tym miejscu powinny powstać nowe miejsca parkingowe, między innymi dla nauczycieli, ponieważ w centrum miasta jest bardzo trudno zaparkować samochód. Dyskusję w sprawie wyrażenia ewentualnej zgody na sprzedaż działki zakończył wniosek formalny o usunięcie tego punktu z porządku obrad i odłożenie decyzji na kolejne posiedzenia Rady Powiatu Dębickiego. W tej sprawie jedenastu radnych głosowało za, dziesięciu przeciw, a trzech wstrzymało się. Odsunięcie w czasie decyzji w sprawie ewentualnej sprzedaży działki przy ulicy Ogrodowej w Dębicy zostało przyjęte z ulgą przez obecnych na sesji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Do tematu powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.