Stypendia Gminy Dębica przyznane

Ponad stu najzdolniejszych uczniów i studentów z Gminy Dębica otrzymało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. W tym roku docenieni zostali także młodzi sportowcy. Włodarze Gminy na wsparcie finansowe dla zdolnych mieszkańców naszego regionu przeznaczyli 40 tysięcy złotych.

 

Od 2004 roku Gmina Dębica przyznaje najzdolniejszej młodzieży stypendia naukowe. Nagrody przyznawane są w dwóch turach – pierwsza na początku roku szkolnego, a kolejna w drugim półroczu. Takie wsparcie finansowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej zgłoszony przez swoją placówkę. Samorząd wspiera finansowo także najzdolniejszych studentów z naszego regionu. W tym roku po raz pierwszy prawie trzy tysiące złotych przeznaczono na stypendia dla młodych sportowców, którzy na swoim koncie posiadają już znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach. Jedynym ze stypendystów został Gracjan Orłowski, który może pochwalić się indywidualnie pierwszym miejscem w Zawodach Lekkoatletycznych w skoku w dal oraz rzucie piłka lekarską oraz drużynowo trzecim w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej. Jak podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej to stypendium to dla niego duże wyróżnienie i motywacja do dalszego rozwoju.

Samorząd Gminy przeznaczył również środki na stypendia za najlepsze osiągnięcia artystyczne, ale w tym roku w tej kategorii nie przyznano żadnej nagrody, chociaż w naszej Gminie mamy wielu młodych, uzdolnionych tancerzy, wokalistów oraz aktorów. W tym roku w sumie mieliśmy mniej stypendystów, jednak zdecydowanie w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, która rozwija swoje pasje naukowe, sportowe i artystyczne. Wójt Stanisław Rokosz w rozmowie z naszymi reporterami przyznał, że nie wie dlaczego tak zmniejszyła się liczba zgłaszanych przez placówki oświatowe młodych ludzi, aplikujących do otrzymania gminnego stypendium, ale jak podkreślał – samorząd dalej będzie wspierał i motywował najzdolniejszych uczniów z naszej Gminy.

Comments are closed.