Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Dębicy

Podobnie jak w latach ubiegłych Dębicki Klub Biznesu włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z tej okazji zorganizowano event w którym udział wzięli przedsiębiorcy i zaproszeni Goście nie tylko z Dębicy, ale również z całego regionu województwa podkarpackiego. Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

 

Zaproszonych gości powitał Zbigniew Nosal – prezes Dębickiego Klubu Biznesu, pomysłodawca i współorganizator tego eventu. Gościem specjalnym spotkania była Marek Darecki,prezes i pomysłodawca utworzenia Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu lotniczego „Dolina Lotnicza”, Dyrektor Generalny Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Marek Darecki podkreślał
w rozmowie z dziennikarzami Polskiej Telewizji Regionalnej, że tego typu stowarzyszenia jak Dębicki Klub Biznesu zdecydowanie mają bardzo duże znaczenie dla budowania, integracji i rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, a DKB szczególnie skutecznie angażuje się
w liczne lokalne przedsięwzięcia oraz wspiera młodych ludzi z naszego miasta.

Podczas interesującej prelekcji “Polski przemysł w obliczu IV rewolucji przemysłowej“ Prezes Marek Darecki między innymi zwracał uwagę na nowe technologie oparte o wykorzystanie sztucznej inteligencji, które diametralnie zmieniają naturę pracy. W wyniku postępującej robotyzacji ludzie w przyszłości zostaną skazani na bezrobocie. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników tego eventu. Prezes DKB Zbigniew Nosal także uważa, że czwarta rewolucja przemysłowa już trwa i jest
to wyzwanie z którym wszyscy przedsiębiorcy powinni się zmierzyć. Podczas spotkania odbyła się także interaktywna konferencja prasowa pod hasłem
„Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście pojawiającej się rewolucji przemysłowej z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców oraz systemu edukacji”

Z Markiem Dareckim rozmawiali przedstawiciele świata biznesu, oświaty i samorządu. Wśród osób zadających pytania znaleźli się między innymi Łukasz Darłak – wiceprezes spółki Darco, dr Lucyna Samborska prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz wiceburmistrz Dębicy Wojciech Iwasieczko. Dębicki Klub Biznesu po raz kolejny zorganizował interesujące spotkanie, mające oryginalną formę i ciekawą merytorycznie dyskusję w której udział wzięli zaproszeni Gości oraz przedsiębiorcy z naszego regionu.

Comments are closed.