Sytuacja w ochronie zdrowia na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Debata o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia zdominowała obrady ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Większość szpitali w naszym regionie posiada zadłużenie.

 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał marszałek Władysław Ortyl, który podczas krótkiej prezentacji omówił aktualną sytuację
w szpitalach zarządzanych przez samorząd województwa podkarpackiego.
Marszałek wyjaśnił skąd wzięły się niespłacone zobowiązania placówek medycznych oraz przedstawił propozycje i plany zarządu na poprawę tej sytuacji.
Zarząd Województwa Podkarpackiego przygotowuje program i strategię dla szpitali w celu konsolidacji kredytów, restrukturyzacji podkarpackiej służby zdrowia i kompleksowej pomocy przy finansowaniu placówek medycznych.
Na temat trudnej sytuacji finansowej w szpitalach, także w naszym mieście wypowiadał się również radny Stefan Bieszczad,
który podkreślał, że kierunek zmian jest jak najbardziej słuszny, propozycje interesujące, ale w dziedzinie służby zdrowia jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i to jedno z najważniejszych zadań zarówno obecnego rządu, jak też władz samorządowych.
Na sesji obecny był także Piotr Gryza – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który mówił o pomyśle stworzenia sieci szpitali, zwiększeniu wyceny świadczeń zdrowotnych oraz wypracowaniu właściwego planu finansowania służby zdrowia. Priorytetowym celem jest jednak zatrzymanie procesu zadłużania się placówek medycznych.
Radni podkreślali, że w najbliższych miesiącach będą prowadzone dalsze działania mające na celu reformę służby zdrowia i ułatwienie pacjentom dostępu do wszystkich świadczeń medycznych, szczególnie tych specjalistycznych.

Comments are closed.