Szkoła w Brzostku pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Do grona 52 szkół w Polsce prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dołączy Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Brzostku. Wicestarosta Powiatu Dębickiego Mateusz Pasek oraz Członek Zarządu Powiatu Dębickiego Zygmunt Żabicki podpisali
w tej sprawie umowę w Warszawie.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski oraz Poseł Jan Warzecha, który podkreślał, że przejście placówki pod nadzór Ministerstwa to duże wydarzenie dla naszego regionu. Szkoła przejdzie pod władanie Ministerstwa od 1 stycznia 2019 r. Brzostecki Zespół Szkół jest jedyną szkołą o charakterze rolniczym na pograniczu trzech powiatów: dębickiego, jasielskiego i strzyżowskiego. Aktualnie uczęszcza tu ok. 300 uczniów. Mateusz Pasek, wicestarosta powiatu dębickiego podkreśla, że Ministerstwo przeznaczy w tym roku na bazę dydaktyczną swoich szkół 32 miliony zł.

W spotkaniu w Ministerstwie brała udział Katarzyna Grygiel, dyrektor Zespołu Szkół w Brzostku, która również liczy na unowocześnienie bazy dydaktycznej placówki. Jak zapewnia poseł Jan Warzecha w szkole, od przyszłego roku, będą oferowane nowe kierunki kształcenia : technik weterynarii czy mechanizator rolnictwa. Mateusz Pasek podkreśla, że to dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów: posła Jana Warzechy i senatora Zdzisława Pupy udało się przenieść placówkę pod nadzór Ministerstwa i Rozwoju Wsi.

Comments are closed.