Tablice interaktywne w każdej szkole w Gminie Czarna

Wszystkie szkoły Gminy Czarna zostały wyposażone w zestawy multimedialne w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” .
My z kamerą odwiedziliśmy Zespół Szkół w Głowaczowej.

 

Tablice interaktywne bardzo wzbogacają proces nauczania, tak jak tu na matematyce można rysować różne figury i odbicia. Urządzenia nie tylko wspomagają proces dydaktyczny na przedmiotach ścisłych, ale można z nich korzystać podczas zajęć z języka polskiego, historii, przyrody czy geografii. Ewa Baryłecka – nauczyciel matematyki a zarazem dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Głowaczowej podczas zajęć wykorzystuje podręcznik multimedialny. Uczniowie, aby wykonać obliczenia korzystają z programu exel. Zapytaliśmy panią dyrektor czy tradycyjne przyrządy jak cyrkiel są jeszcze wykorzystywane podczas nauczania geometrii. Z tablic interaktywnych zadowoleni są także uczniowie. Każda szkoła z gminy Czarna otrzymała po dwa zestawy multimedialne do którego wchodzą: tablica, projektor ultrakrótkoogniskowy i zewnętrzne głośniki – każdy zestaw o wartości 7 tysięcy. Wszystko kosztowało
140 tysięcy, z czego gmina Czarna otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Aktywna Tablica” – 112 tysięcy.

Comments are closed.