Targi Edukacyjne w Ekonomiku

Już po raz ósmy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu wzięli udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych, zorganizowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka. Na targi przyjechali wykładowcy oraz studenci uczelni wyższych z całej Polski, aby zaprezentować dębickiej młodzieży aktualne oferty kształcenia swoich placówek dydaktycznych.

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a szczególnie przyszłoroczni maturzyści mają przed sobą trudny wybór dalszej drogi życiowej. Niektórzy zapewne zdecydują się po ukończeniu szkoły na rozpoczęcie pracy zawodowej, inni natomiast zamierzają kontynuować naukę. Powiat Dębicki, aby pomóc młodym ludziom podjąć ważną decyzje dotyczącą kontynuacji nauki na studiach już od ośmiu lat współorganizuje targi dydaktyczne w ramach Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych.

W tym roku w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych swoją ofertę prezentowały uczelnie między innymi z Rzeszowa, Tarnowa, Lublina
i Krakowa. Na targach młodzież mogła porozmawiać zarówno z wykładowcami, jak też studentami o oferowanych kierunkach kształcenia, zajęciach i kołach naukowych, a także o samej atmosferze panującej na uczelni. Zdaniem uczniów tego typu spotkania są bardzo pomocne i ułatwiają dokonanie wyboru uczelni na której w przyszłości będą kontynuowali edukację. W tym roku Podkarpackie Spotkania Edukacyjne zorganizowane zostały także w Mielcu, Przemyślu i Jarosławiu. Patronat honorowy nad targami w Dębicy objął Starosta Powiatu Dębickiego.

Comments are closed.