Tytuł dla Franciszka Tereszkiewicza

Podczas ostatniej sesji Sejmiku wręczono tytuł „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi – nauczycielowi, społecznikowi, animatorowi życia kulturalnego.

 

Honorową Odznakę Franciszkowi Tereszkiewiczowi wręczył Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Ceremonię uświetniła laudacja wygłoszona przez Pana Marszałka na cześć wyróżnionego. Odznaczonemu gratulację złożyli m.in. radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy PWSZ w Krośnie. Franciszek Tereszkiewicz podziękował wszystkim tym, którzy docenili jego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa i kultury w regionie. Wyróżnienie to przyznawane jest za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej, osobom, które zakresem realizowanych zadań wybitnie przyczyniają się do rozwoju Podkarpacia, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturalnych, a także do szeroko rozumianej promocji województwa w kraju i za granicą.

Comments are closed.