Walka ze smogiem w Gminie Dębica

Gmina Dębica walczy ze smogiem. Na ostatniej sesji Rady Gminy, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawiła dane dotyczące zanieczyszczenia w naszym regionie.

 

Przedstawiony raport wykazał, że gmina Dębica jest zanieczyszczona, dlatego wśród radnych i władz gminy wywiązała się dyskusja jak można zapobiegać problemowi. Na spotkaniach wiejskich już rozpoczęły się pogadanki o tym, że nie wolno palić nieodpowiednimi materiałami, ale wójt Stanisław Rokosz uważa, że dopóki nie ma rozwiązań systemowych, trudno jest ze smogiem walczyć. Gmina zastanawia się także nad zakupieniem mobilnej aparatury, która mogłaby zanieczyszczenie środowiska badać i interweniować tam gdzie jest najgorzej.

Gmina Dębica to jeden z najpiękniejszych zakątków południowo – wschodniej Polski, obejmujący obszar 137 km2. Na północy, w jej obszar wchodzi Rynna Podkarpacka i Dolina Wisłoki natomiast na południu występuje fragment Pogórza Strzyżowskiego. Takie położenie stwarza dobre warunki do rozwoju turystyki, sprzyja dynamicznemu rozwojowi infrastruktury przemysłowej i współpracy międzynarodowej.

Comments are closed.