Warsztaty integracyjne „Sięgnij po sukces”

Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie zorganizowały Warsztaty Integracyjne „Sięgnij po Sukces” . W spotkaniu wzięły udział osoby ze stowarzyszenia jak i młodzież z dębickich szkół.

 

Spotkanie i warsztaty „Sięgnij po sukces „, które odbyły się w świetlicy przy ul. Sienkiewicza 1 wyłoniły się z ogólnopolskiego przedsięwzięcia jakim jest organizacja Dnia Osób Niepełnosprawnych, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na początku spotkania Małgorzata Kula – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Radość i psycholog pracujący z osobami niepełnosprawnymi przedstawiła czym zajmuje się stowarzyszenie, ile osób obejmuje opieką, jakie działania terapeutyczne i formy zatrudnienia oferuje dla swoich podopiecznych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, Miejskiego Gimnazjum nr 1 wraz ze swoimi nauczycielami, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Radość wraz ze swoimi opiekunami i pracownice inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy.

Prezes Stowarzyszenia Radość, Jan Ciołczyk wierzy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to kolejna instytucja z którą Stowarzyszenie będzie stale współpracować. Podczas spotkania, kierownik inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krzysztof Madejczyk wskazał różne rozwiązania ubezpieczeń na życie jakie oferuje ZUS. Uczestniczące w warsztatach osoby miały możliwość poprzez prace plastyczne wyrazić z jakimi problemami się borykają, jakie spotykają ich bariery architektoniczne i co chciałyby zmienić w mentalności osób zdrowych. Wykonane prace plastyczne były cenną wskazówką dla pracowników inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dębicy.

Comments are closed.