Władysław Ortyl ponownie Marszałkiem Województwa Podkarpackiego

Radni Sejmiku Wojewódzkiego w Rzeszowie wybrali swoje władze. Marszałkiem Województwa Podkarpackiego ponownie został Władysław Ortyl, a przewodniczącym Jerzy Borcz. Była to pierwsza sesja Sejmiku szóstej kadencji.

 

Sejmik liczy 33 radnych. Wśród nich aż 25 to radni PiS. Koalicja Obywatelska ma pięć mandatów, a PSL – trzy. Zanim doszło do głosowania nad wyborem marszałka, radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Jerzy Borcz został przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jego zastępcami Jerzy Cypryś, Teresa Pamuła i Czesław Łączak. W tajnym głosowaniu radni zadecydowali, że Władysław Ortyl ponownie będzie pełnił funkcję Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Marszałek Ortyl wybrany został 25 głosami, przy 4 wstrzymujących się i 1 przeciwnym. W zarządzie województwa zasiądą – jako wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch. Na członków zarządu województwa radni wybrali Marię Kurowską i Stanisława Kruczka. Gratulacje nowo wybranemu marszałkowi złożyli radni i obecni na sali parlamentarzyści. Tuż po głosowaniu marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch spotkali się z dziennikarzami.

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił dziennikarzom zakres spraw, którymi zarząd będzie się zajmował w tej kadencji. Ponowny wybór Władysława Ortyla na marszałka Województwa Podkarpackiego skomentował radny Sejmiku Stefan Bieszczad. Podczas pierwszego Sejmiku wybrano także przewodniczących i składy komisji. Przed radnymi tej kadencji wiele zadań, jak kontynuowanie rozpoczętych inwestycji, poprawa infrastruktury, a już na najbliższej sesji uchwalenie budżetu na rok 2019.

Comments are closed.