Województwo podkarpackie wśród liderów w pozyskiwaniu środków unijnych

Województwo podkarpackie jest na drugim miejscu w kraju jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych z programu
„Innowacje i rozwój” i na pierwszym miejscu wśród województw wschodnich.

 

Na jakie inwestycje udało się pozyskać fundusze unijne sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego podkreślił,
że we wdrażaniu Funduszy Europejskich Województwo Podkarpackie odnosi sukcesy, ale ciągły monitoring Ministerstwa Rozwoju zwłaszcza w zakresie kontraktowania czy też wydatkowania środków unijnych zmusza ich do bardzo intensywnej pracy. Beneficjenci tych programów, osoby fizyczne i firmy odgrywają bardzo ważną rolę w wydatkowaniu środków unijnych. Z funduszy europejskich korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale i samorządy. Dzięki tym środkom udało się poprawić infrastrukturę w całym regionie, wybudowano Centrum Kongresowo – Wystawiennicze w Jasionce koło Rzeszowa, a także rozpoczęto remonty w podkarpackich szpitalach, w tym także w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Comments are closed.