Wolontariusz Roku 2017

Po raz kolejny nagrodzono najbardziej aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy Powiatu Dębickiego, działających bezinteresownie na rzecz lokalnej społeczności.
W tym roku kapituła konkursowa tytułem Wolontariusza Roku 2017 (dwa tysiące siedemnastego) uhonorowała aż cztery osoby.

 

Tradycyjnie w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w naszym powiecie organizowana jest okolicznościowa Gala podczas której nagradzani są najbardziej aktywni wolontariusze w naszym regionie. Organizatorzy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo dobra okazja, aby podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas niosąc bezinteresowną pomoc innym ludziom. Osoby nominowane do tytułu Wolontariusza Roku zgłaszane były od listopada przez szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także indywidualnie przez mieszkańców. Wszystkich kandydatów wnikliwie oceniała komisja konkursowa i jak twierdziła w rozmowie z naszymi reporterami jej przewodnicząca Marzena Socha w tym roku wybór był niezwykle trudny. W naszym regionie działa wiele grup oraz indywidualnych osób, które na co dzień pomagają innym. Ostatecznie kapituła tytułem Wolontariusz Roku nagrodziła dwie harcerki Kingę Ozgę i Patrycję Gac uczennice gimnazjum w Parkoszu oraz ich starszego kolegę Patryka Regułę.

Tytuł laureata w kategorii osób dorosłych otrzymała Agata Wiater za troskę i bezinteresowną opieką nad osobami najbiedniejszymi, potrzebującymi, a także niepełnosprawnymi. Wolontariuszka pomoc niesie zarówno dzieciom, dorosłym, seniorom, a także psom
i kotom. Entuzjazm i zaangażowanie radnej Agaty Wiater udziela się również młodzieży, która z chęcią i radością aktywnie bierze udział
w organizowanych akcjach charytatywnych na terenie Gminy. Tegorocznej Gali Wolontariatu towarzyszyły również warsztaty poprowadzone przez psychologa Katarzynę Wnęk – Joniec pod tytułem „Dzielić się sobą. O świadomym działaniu i skrzydłach…” Podczas tych zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się nie tylko dlaczego warto pomagać, ale również w jaki sposób powinniśmy to robić, żeby nasze działania przynosiły pozytywne i oczekiwane efekty.

Comments are closed.