Wyniki budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Dębicy zadecydowali, że chcą przebudowy dębickiego Rynku i remontu Stadionu Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5. Inwestycje te zostały wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

 

Pod głosowanie poddano 25 zadań, z czego 4 to zadania ogólnomiejskie, a 21 osiedlowe. Na wybrane projekty mieszkańcy mogli zagłosować za pomocą formularza internetowego lub w wyznaczonych punktach na terenie miasta Dębicy. 1700 osób głos oddało na projekt przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy czyli modernizacja dębickiego Rynku. Oprócz dwóch projektów ogólnomiejskich będzie realizowanych 7 projektów osiedlowych. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Dębicy.

Comments are closed.