Zagłosuj w Budżecie Obywatelskim

Od 9 grudnia mieszkańcy Dębicy będą mogli głosować na projekty, które przeszły wstępną selekcję i zakwalifikowały się do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Pomysły, które uzyskają największe poparcie mieszkańców naszego miasta zostaną zrealizowane
w przyszłym roku.

 

Już po raz trzeci dębiczanie zgłaszali do Budżetu Obywatelskiego projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w naszym mieście w roku 2018-tym. W ramach dwóch poprzednich edycji mieszkańcy naszego miasta zaproponowali aż 110 różnych pomysłów, niektóre zdecydowanie bardzo potrzebne i interesujące. Kreatywność mieszkańców oraz aktywny udział w Projekcie Budżetu Obywatelskiego świadczy o tym, że dębiczanie chcą mieć wpływ na rozwój i wygląd naszego miasta i mają bardzo ciekawe oraz twórcze pomysły. Przypomnijmy, że ubiegłym roku w głosowaniu zwyciężyło dziewięć inicjatyw i zgodnie z planem już niemal wszystkie zostały zrealizowane.

Podobnie jak w latach ubiegłych inicjatywa Urzędu Miasta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Do Budżetu Obywatelskiego 2018 zgłoszonych zostało wiele projektów, dotyczących między innymi budowy nowych placów zabaw dla najmłodszych, modernizacji boisk sportowych czy remontów dróg. Pomysły mieszkańców podzielone zostały na dwie kategorie: zadania ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Na realizację najciekawszych pomysłów, które zyskają największe poparcie mieszkańców, włodarze Dębicy przeznaczyli milion złotych – z czego 350 tysięcy na pierwszą kategorię projektów i 650 tysięcy na drugą. Pełna lista zakwalifikowanych zadań ogłoszona zostanie już w najbliższy piątek.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego zniesiony został próg wieku uprawniający do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.Teraz o zagospodarowaniu środków będą mogli decydować także najmłodsi dębiczanie. W poprzednich edycjach koniecznym warunkiem było również zameldowanie – w tym roku swój głos może oddać także każdy kto stale zamieszkuje w Dębicy ale meldunku nie posiada. Głosować można osobiście w Urzędzie Miasta lub na stronie www.budzetobywatelskidebicy.pl O tym które zgłoszone inwestycje będą realizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego dowiemy się już 18 grudnia.

Comments are closed.