Zakończenie warsztatów w Muzeum Dębickim

Uroczystym rozdaniem dyplomów i nagród zakończyły się tegoroczne wakacyjne warsztaty pod hasłem „W cieniu dębickich legend” zorganizowane w Muzeum Regionalnym. Dzieci biorące udział w zajęciach miały również okazję spotkać się z Karolem Ozgą – autorem książki „W cieniu Polany Gery” na podstawie której uczestnicy poznawali legendy ziemi dębickiej.

 

Przez sześć kolejnych wakacyjnych niedziel w Muzeum Regionalnym odbywały się warsztaty pod hasłem „W cieniu dębickich legend”. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta pod okiem instruktorów poznawali różne techniki plastyczne, rozwijali swoje zdolności artystyczne oraz uczyli się interpretacji słuchanego tekstu. Zajęcia w Muzeum Regionalnym rozpoczynały się wspólnym, głośnym czytaniem jednej z legend ziemi dębickiej, zawartych w trzecim wydaniu książki Karola Ozgi pod tytułem „W cieniu Polany Gery”.

Następnie uczestnicy mieli za zadanie różnymi technikami wykonać ilustrację do zaprezentowanego opowiadania. Podczas zajęć dzieci poznały pięć legend: „Legendę o gryfie”, „Źródełko św. Stanisława”, opowiadania pod tytułem „Chłop i Czarnoksiężnik”, Południk”,
a także „Kotły z Głobikowej”. Na spotkaniu kończącym cykl warsztatów historyczno-plastycznych młodzi ludzie mogli porozmawiać osobiście z autorem książki do której wykonywali prace plastyczne. Karol Ozga opowiadał jak zainteresował się legendami, spisał
je i wydał w postaci książki.

Warsztaty „W cieniu dębickich legend” z pewnością można zaliczyć do udanych – zdaniem instruktorów najmłodsi dębiczanie
z zainteresowaniem słuchali legend i w bardzo kreatywny sposób wykonywali swoje prace plastyczne, będące ilustracjami do książki Karola Ozgi „W cieniu Polany Gery”. Podczas uroczystego zakończenia warsztatów każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a dzieci obecne na wszystkich zajęciach dodatkowo obdarowane zostały nagrodami rzeczowymi.

Comments are closed.