Zasłużyli się dla miasta Dębica

Kapitan Izabela Podhalańska, kapitan Edmund Książek oraz Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”
w Dębicy otrzymali z rąk burmistrza tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębicy”. Podobnie jak w latach ubiegłych honorowe odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

 

W trakcie wieczornych obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przyznano kolejne trzy, zaszczytne tytuły „Zasłużony dla Miasta Dębicy”. Tym wyjątkowy wyróżnieniem od wielu lat miasto honoruje osoby, organizacje i instytucje,
które przyczyniają się do rozwoju i promocji Dębicy oraz całego regionu. W tym roku decyzją radnych miejskich tytuł ten otrzymała kapitan Izabela Podhalańska prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej
w Dębicy za walkę w obronie Ojczyzny, pomoc niesioną wszystkim kombatantom z naszego regionu, a także za troskę o to, aby wśród dębiczan nie wygasła pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Do grona zasłużonych dołączył również kapitan Edmund Książek, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Dębicy.
Ten honorowy tytuł otrzymał nie tylko za bohaterską walkę podczas akcji „Burza” ale także za promowanie wartości patriotycznych
i edukację dębickiej młodzieży. Za działalność na rzecz społeczności naszego regionu nagrodzone zostało także dębickie Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi. „Europa Donna Dębica” działa już od 18 lat i swoją pomocą otacza wszystkie kobiety dotknięte chorobą nowotworowa. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat raka piersi i innych chorób dotykających człowieka, a także propagowanie zdrowego stylu życia.

Odznaczenie z rąk burmistrza odebrała prezes stowarzyszenia Anna Mazur, która w rozmowie z naszymi reporterami nie ukrywała wzruszenia i ogromnej radości z tego wyróżnienia. Co roku zwiększa się liczba osób zasłużonych dla naszego regionu. W Dębicy nie brakuje ludzi zaangażowanych w życie naszej społeczności, działających na rzecz poprawy jakości życia i rozwoju miasta.
Osoby i organizacje uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta Dębicy” swoją pomocą otaczają nie tylko dębiczan, ale również mieszkańców całego naszego powiatu. Wyróżnionym podziękował także Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego.

Comments are closed.