Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w Dębicy

Dobiega końca budowa wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu Wisłoki w Dębicy. Koszt tej inwestycji szacowany był na
12 milionów złotych, a środki na jej realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

Ostatnia powódź, która mocno dotknęła nasz region miała miejsce w 2010 roku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy ze skutkami klęski żywiołowej borykali się jeszcze przez wiele miesięcy, a poniesione straty liczone były w milionach złotych. Od tamtej pory samorządowcy z niewielkim skutkiem starali się pozyskać środki finansowe na przebudowę, wzmocnienie i uzupełnienie brakujących fragmentów zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dopiero po latach, dzięki obecnym włodarzom i przy ogromnym wsparciu radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefana Bieszczada – udało się pozyskać na ten cel prawie 12 milionów złotych. Realizacja tej tak bardzo ważnej dla regionu inwestycji rozpoczęła się w 2016 roku i obecnie dobiega końca.

W ramach realizowanej inwestycji został podwyższony i umocniony istniejący wał na prawym brzegu Wisłoki w Dębicy, a także wybudowano nową tamę w miejscu w którym brakowało takich zabezpieczeń. Zgodnie z planem prace mają zostać zakończone we wrześniu bieżącego roku i wszystko wskazuje na to, że wykonawca wywiąże się z tego terminu. To zdecydowanie jedna z najważniejszych inwestycji w naszym regionie, poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz powiatu i bardzo dobrze, że po tylu latach starań wreszcie udało się pozyskać potrzebne środki i zmodernizować wały przeciwpowodziowe.

Comments are closed.