06-07.03.2019 Magazyn Miejski

1. Dalej nie ma przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Sejmiku Województwa Podkarpackiego
2. Szkolenia dla Przedstawicieli Organizacji z Powiatu Dębickiego
3. Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich

Comments are closed.